Novo Čudo Donosi Manastir Tumane - Izlečena Multipla skleroza!

Manastir Tumane je zasigurno jedno od najdragocenijih kulturnih blaga u Srbiji. Na­la­zi se na de­vet ki­lo­me­ta­ra uda­lje­no­sti od Go­lup­ca, u pod­nož­ju go­lu­bač­kih pla­ni­na, okru­žen šu­mom, na le­voj oba­li Tu­man­ske re­ke, što sa­moj sve­ti­nji da­je po­seb­nu le­po­tu. Takođe je jedina zadužbina Miloša Obilića koji je u čast Svetog Zosima započeo podizanje svetinje.

LOKACIJA MANASTIRA

TUMANE

Izgrađen u 14. veku, manastir Tumane je prolazio kroz mnoge istorijske događaje, kao što su osmanske invazije i drugi značajni periodi u srpskoj istoriji. Ovaj manastir je bio nekoliko puta razoren i obnavljan, ali je uspeo da opstane kroz vekove i da postane jedan od najznačajnijih kulturnih i duhovnih spomenika u Srbiji.

Da vas ne bi zamarali običnim detaljima, želimo sa vama podeliti ono što će vas sigurno ostaviti u čudu.

Ono što je često na granici ljudskog poimanja, a za neke i početak njihovog duhovnog puta.

Vladana Rakić, koja organizuje poklonička putovanja u Tumane, kaže da sve zavisi od toga sa kolikom verom pojedinci odlaze u Tumane i koliko se duboko zamisle nad onim što imaju, a da njena lična iskustva govore da joj svaka poseta ovom manastiru razbistri misli o njenim problemima i da ih lakše podnosi i prevazilazi. Ne propušta da i sama podeli priče o „čudima“ kojima je svedočila.

Vladana dobro pamti suze jedne žene, njene saputnice, koju je uplakanu našla u autobusu.

„Dok traje poseta često dolazim do autobusa, za slučaj da nekom od putnika nešto treba. Dosta ranije pre polaska, zatičem jednu našu saputnicu, koja sedi i plače u autobusu. Uplašeno sam je pitala šta se desilo, da li je sve u redu?

 Ona mi odgovara da joj je dobro, da plače od sreće jer je, kako mi je rekla, posle deset godina prvi put ništa ne boli. Imala je uznapredovanu multiplesklerozu, zbog koje se sa teškom mukom kretala“, seća se Vladana.

Ovo je samo jedna od čuda koje ćete čuti za Manastir Tumane i zbog toga u narodu ima status pravog čudotvornog i svetog mesta. Takođe, da bi posetili ovo sveto mesto potrebno je nekoliko stvari, tako da evo saveta:

Šta poneti u Manastir Tumane?

Uglavnom se nose majice obolelih ljudi i teških pacijenata, a pored toga nose se i darovi za manastir koji naravno nisu obavezni poput ulja, brašna, peškira i sveća.

U manastiru Tumane se zatim prisustvuje liturgiji, nakon čega čega se formira red kako bi svi prišli moštima svetaca. Ako je lepo vreme mošti svetog Zosima i Jakova budu napolju, tako da ljudi mogu polako da prilaze i prinesu majice svojih dragih, a obolelih ljudi, ako oni lično nisu u situaciji da dođu. Zatim se te majice stavljaju na mošti koje su prekrivene staklom i daju ih svojim bolesnima da ih nose. Majice su osveštene, tako da ne postoji nikakav problem da se peru sasvim normalno.

Ako su ipak oboleli ljudi u mogućnosti da dođu u manastir Tumane, za njih se čitaju posebne molitve za isceljenje. Važno je naglasiti da oboleli u toku liturgije imaju mogućnost i da se pričeste, bez obzira da li je vreme posta ili ne. Bolesni uvek mogu da se pričeste, jer kako se smatra, njihova duša traži i potrebuje isceljenje.

Poslušajte još jendu zanimljivu priču o Manastiru Tumane! 👇

Scroll to Top